Hàn Quốc sẽ áp dụng quy chế chặt chẽ hơn đối với tiền điện tử

“Tại thời điểm này, tiền tệ kỹ thuật số không thể được coi là tiền tệ như tiền mặt, cũng không phải các sản phẩm tài chính.”.

Nhóm đặc nhiệm tiền tệ số của Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp chung vào tháng 9 năm 2017 để thảo luận về việc ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn và giám sát các loại , bao gồm cả Bitcoin. Lực lượng đặc nhiệm bao gồm ngân hàng trung ương, các nhà quản lý tài chính và các công ty cryptocurrency.

Cuộc họp này có sự tham dự của Ủy ban Thương mại Hàn Quốc và Cục Thuế quốc gia. Các chương trình nghị sự bao gồm tăng cường các thủ tục chứng thực người dùng tại các giao dịch và các hệ thống báo cáo ‘nghi ngờ’ được sử dụng tại các ngân hàng cho các giao dịch liên quan đến .

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Chủ tịch Uỷ ban Nhân quyền Kim Yong-Beom cho biết, cryptocurrency không phải là tiền, tiền tệ, cũng không phải là các sản phẩm tài chính.

“Tại thời điểm này, tiền tệ kỹ thuật số không thể được coi là tiền tệ như tiền mặt, cũng không phải các sản phẩm tài chính.”.

Các chủ đề khác được thảo luận tại cuộc họp bao gồm việc cấm các sàn gây quỹ ICO do vi phạm Luật Thị Trường. Theo luật, việc huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán sử dụng cryptocurrency được coi là một hành động bất hợp pháp.

Một quan chức FSC tuyên bố rằng họ sẽ mở rộng theo các điều khoản của Đạo luật về gây quỹ.

“Chúng tôi sẽ nêu rõ những cơ sở của Đạo luật về Quy chế Điều hành. Kinh doanh Huy động vốn mà không có sự cho phép để gây quỹ bất hợp pháp, mạo danh đầu tư tiền tệ kỹ thuật số và tăng cường mức độ trừng phạt.”

Đồng thời thảo luận tại cuộc họp là cần phải giải quyết các quy trình an toàn không gian mạng ở quốc gia, dẫn đến việc vi phạm dữ liệu khách hàng nghiêm trọng và trộm cắp tại một số cuộc trao đổi lớn của Bitcoin. Các quan ngại khác cũng được thảo luận, chẳng hạn như về thuế, giấy phép,…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *