Kinh nghiệm về cách trade coin hiệu quả dành cho nhà đầu tư mới

Cần đặt giới hạn lợi nhuận và mức chốt lỗ. Nên giữ kỷ luật trên sàn giao dịch, tránh tham lam quá đà.

Nếu ít vốn nên trade các loại coin rác, không nên trade BTC. Vì các coin rác thường do BTC chi phối. Khi BTC giảm coin rác sẽ lên giá và ngược lại.

Các sàn giao dịch luôn có khả năng điều giá theo ý họ và các nhà đầu tư lớn cũng có thể tạo sự ảnh hưởng đến giá giao dịch. Vì vậy, khi thấy giá coin tăng hay giảm mạnh, bạn cần bình tĩnh để phán đoán tình hình thị trường.
Không nên giao dịch chỉ dựa vào tin đồn hay các nguồn tin chưa được xác thực. Nhà đầu tư cần chủ động tìm hiểu thêm thông tin từ các diễn đàn uy tín.
Cần đặt giới hạn lợi nhuận và mức chốt lỗ. Nên giữ kỷ luật trên sàn giao dịch, tránh tham lam quá đà.
Trang bị đầy đủ những kỹ năng về .

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *